• "Socijalna i solidarna ekonomija je san koji sanjamo već 200 godina. Na nama je da udružimo vještine i ujedinimo napore."

  - Paul Singer, Državni tajnik za Solidarnu ekonominju u Brazilu

  Što je Solidarna ekonomija?


  Postoji više definicija solidarne ekonomije, no mi smatramo kako je ona od RIPESS-a, Međunarodne mreže za socijalnu i solidarnu ekonomiju, posebno korisna:

  "Socijalna i solidarna ekonomija je pokret koji ima za cilj promjenu trenutnih socijalnih i ekonomskih sistema. Principi socijalne ekonomije služe kao novi temelji - principi koji su bazirani na solidarnoj izmjeni povezujući potrebe pojedinaca sa potrebama zajednice."

  To može zvučati poprilično komplicirano, ali zapravo to podrazumijeva samo stvaranje pristojnih životnih uvjeta za sve diljem svijeta. To znači da ekonomija razumije potrebe svih ljudi, a ne da stvara nove potrebe, te da nacionalne i međunarodne smjernice stvore uvjete koji omogućavaju razvijanje okvira za njihov uspješan razvoj.

  Tko je Solidarna ekonomija?

  Osobe koje izgube u trenutnom sistemu ili osobe koje samo žele djelovati drugačije i to zajedničkom izmjenom, dijeljenjem, upotrebom i stvaranjem kapaciteta. 

  Alternative dominantnom ekonomskom sistemu stare su koliko i sam sistem. Osobe koje su uključene u solidarnu ekonomiju mogu upotrebljavati "Fairtrade" proizvode, proizvoditi robe i pružati usluge zajedno ili posjedovati imovinu i resurse zajednički. Mogu se povezati u lokalne sisteme izmjene ili iskoristiti povezanost svoje mreže kontakata za vlastito informiranje i organiziranje.
   

   

   

  Što je SUSY?

  SUSY projekt vam donosi i pokazuje primjere solidarne ekonomije, kako bi se osobe uključene ili zainteresirane u aktivnosti bazirane na solidarnosti mogle udružiti i zajedno djelovati. Također, projektom možemo podijeliti i približiti ideje solidarne ekonomije većem broju ljudi. 

  Prikupljajući i dijeleći ove primjere, cilj nam je stvoriti nove poglede na solidarnu ekonomiju. Nadamo se omogućiti reakciju i diskusiju sa ciljem otkrivanja i uvođenja većeg broja budućih prilika i mogućnosti za solidarnu ekonomiju. 

  Istovremeno, kao i u ostalim inicijativama solidarne ekonomije, gradimo veze sa donosiocima političkih odluka kako bi povećali njihovu potporu alternativnim načinima rada.

  Mi smo mreža od 26 organizacija u 23 europske zemlje koje jačaju kompetencije lokalnih aktera uključenih u socijalnu i solidarnu ekonomiju. Oni podržavaju novu paradigmu ekonomskog razvitka s ciljem borbe protiv siromaštva širenjem odgovarajućeg i održivog načina života. 


  Ova internetska stranica nastala je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost SUSY inicijative i ni pod kojim uvjetima ne odražava stavove Europske unije. 

  Facebook
  Twitter
  Youtube